Vergi Hukuku Nedir?

Dünya ülkeleri; kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için para ve mallara ihtiyaç duyar. Mali Hukuk bu kaynakların nasıl elde edileceği ve yasal süreci ifade eder. Mali Hukuku iki alt hukuk alanı içermektedir.

Bunlar; Gelir Hukuku ve Gider Hukuku olmaktadır. Bu alanda verginin yanı sıra; resim, harç ve şerefiye gibi devletin vatandaştan elde ettiği tüm gelirleri içermektedir.

Bunun yanı sıra vergilere ilişkin tüm kuralları da kapsamaktadır. Vergi Hukuku; devlet ve vergi mükellefleri arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevleri ele alır. Bu kapsamında ele alınan konulardan bazıları:

  • Vergi yasalarının uygulanması
  • Devletin vergilendirme yetki alanları
  • Vatandaşların vergi ödevleri
  • Vergilendirme işlemleri
  • Tahakkuk ve tahsil

Vergi borcunun ödenmesi, zamanaşımı meydana gelmesi, takas ya da terkis gibi faktörler vergi borcunu sona erdirir. Vergi alanında uyuşmazlıklar ve çözüm yollarının tamamı da bu alanda değerlendirilmektedir.

Vergi Hukuku Kapsamı Nelerdir?

Devlet; vatandaşlarına ve kamu tüzel kişilere kamu hizmetleri sunabilmek için vatandaştan gelen vergileri kullanılır. Kamu hizmetlerinde giderlerin karşılanması için kullanılan gelirler vergiler dışında; harçlardan, şerefiyelerden, vergi cezalarından ve paradan da elde edilebilir.

Vergi Hukuku konusu ise; kişiler ve devlet arasındaki vergi ilişkisi olmaktadır. Vergi Hukuku; kişiler ve devlet arasında vergi ilişkisi sebebiyle meydana gelen vergi ödevlerinin niteliği, tahsili ve hakları düzenlemektedir.

Verginin özellikleri ise:

  • Vergi, devletin egemenlik gücünü oluşturur.
  • Vergi, parasal bir edinim olarak devlete gider.
  • Vergiler karşılıksızdır.
  • Kamu harcamalarını karşılamak için tahsil edilir.

Vergilere ilişkin meydana gelen usulsüzlükler, anlaşmazlıklar ya da çekişmelerin tamamı bu alana girmektedir. Vergi davaları yalnızca bu alanda deneyimli, uzmanlaşmış ve başarılı avukatlar tarafından kontrol edilmelidir.

Bu disiplin, oldukça geniş alt hukuk dalları olan ve geniş kapsamlı bir alan olduğu için hukuk büroları ile çalışmak ve dava sürecini profesyonel bir avukat eşliğinde kontrol etmek en sağlıklısı olacaktır

Cevabı Sil