Gayrimenkul hukuku, taşınmazlar alanında meydana gelebilecek uyuşmazlıkları engelleyen ve taşınmaz üzerindeki hakları belirleyen bir hukuk birimidir.

Gayrimenkul hukuku, istisnaların en fazla olduğu hukuk alanlarından biri olduğu için mutlaka bu alan için özel eğitimler almış ve deneyim kazanmış avukatlar tarafından kontrol edilmelidir.

Taşınmazların işlemlerinde hak sahiplerinin yasalar çerçevesinde sahip olduğu hak ve ödevler, bu hukuk disiplini tarafından belirlenmektedir. Kira sözleşmelerinde meydana gelen problemler, tapu işlemleri gibi tüm konular bu hukuk biriminin alanıdır.

4721 sayılı olan Türk Medeni Kanunu’nun 4. kitabında düzenlenmiş olan eşya hukuku alanının oldukça kapsamlı bir dalını oluşturan bu hukuk türünde, taşınmazların tüm süreçleri ve hakları belirlenmiştir.

En zorlayıcı ve geniş kapsamlı hukuk birimlerinden biri olan bu disiplin, gayrimenkul davaları ile ilgili olan tüm konularda uzmanlık gerektirir. Bundan dolayı da bu davalarının avukatsız çözülmesi mümkün değildir.

Cevabı Sil