Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku
Şirketler hukuku; ekonomik sahadaki faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan, şirket ve firmalar içi tüm hukuksal süreçleri belirleyen ve ticaret alanında davranışları yasalarla çerçeveleyen bir hukuk birimidir.

Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’yi direkt olarak yabancı yatırımlara da açacak birçok yeniliği beraberinde getirir. Yeni Türk Ticaret Hukuku Kanunu alanında uzmanlaşmış olan avukatlar, bu konuları kapsayan tüm davalarla ilgilenebilecek yetkinliktedir.

Ekonomik faaliyet içinde oldukça büyük bir öneme sahip olan ticaretin tasarladığı ve düzenliği hukuk alanı şirketler ve ticaret hukuku olarak isimlendirilmektedir. Ekonominin tüm ülkeyi etkilemesi ve yaşama şeklini belirlemesi sebebiyle; ticaret ile ilgili tüm hususlar farklı kanunlarla düzenlenmektedir.

Bu kuralların belirlenmesi sayesinde ticaret ile ilgili uyuşmazlıkların ve mağduriyetlerin engellenmesi sağlanmaktadır. Ticari faaliyetler hem bireyler hem de ülke için oldukça önemlidir.

Bu alanda meydana gelen zararlar, geri dönülmez sonuçların meydana çıkmasına yol açabilir. Bundan dolayı da ticaret alanında meydana gelen uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda yasal olarak hakların aranması için şirketler hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyimli avukatlar ile çalışmak gerekmektedir.

Yardım Mı Lazım?
Bize Yazın